Bình phượng hoàng gốm Chu Đậu

530,000 650,000 

Bình phượng hoàng gốm Chu Đậu được nghệ nhân phục dựng từ chiếc bình phượng hoàng cổ – gốm Chu Đậu là bảo vật quốc gia, hiện đang được lưu giữ trang trọng tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam.

Xóa
Điện thoại tư vấn:

0972.587.722